قطعه هنرمندان؛ ملک شخصی کسی نیست، مرحوم بالازاده با تایید ارشاد در قطعه هنرمندان دفن شد

به گزارش وبلاگ تیم مسلم، سعید خال، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) در گفت و گو با خبرنگار خبرنگاران ، حواشی ایجاد شده درباره تخریب آرامگاه ملک مهرداد بهار را تکذیب و بیان نمود: مطالبی که درباره تخریب مزار مرحوم ملک مهرداد بهار مطرح می گردد از اساس، کذب محض است و به نظر می رسد تنها با هدف ایجاد جریان های رسانه ای و حاشیه سازی مطرح شده باشد.

قطعه هنرمندان؛ ملک شخصی کسی نیست، مرحوم بالازاده با تایید ارشاد در قطعه هنرمندان دفن شد

وی ادامه داد: دفن هنرمندان در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) صرفا با تاییدنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می گردد؛ بنابراین مجموعه مدیریت شهری، از جمله شهرداری و شورای شهر تهران و یا سازمان بهشت زهرا(س) هیچ نقشی در تایید سابقه هنری و یا دفن آن ها در قطعه هنرمندان ندارد و تنها نقش تولی گری و تصدی گری دارد.

خال با بیان این مطلب که قبور قطعه هنرمندان دو یا سه طبقه است، اضافه کرد: سال گذشته در پی درگذشت زنده یاد کاووس بالا زاده (مورخ 24 دی ماه 1398) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه به سازمان بهشت زهرا(س) بیان نمود، ایشان در طبقه دوم مزار مرحوم ملک مهرداد بهار دفن گردد.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) گفت: زنده یاد بالا زاده از شاگردان مرحوم بهار بود و درباره ایشان کتاب نوشته است؛ بنابراین شخصیت ناشناسی قلمداد نمی شوند. علاوه براین چرا از 5 ماه گذشته کسی از خانواده مرحوم بهار درباره تدفین مرحوم بالا زاده صحبتی ننموده است؛ در حالی که خاکسپاری و دفن وی اطلاع رسانی شده بود.

وی با اشاره به سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تخصیص طبقات قبور هنرمندان به هنرمندان دیگر از هفت سال گذشته، بیان نمود: این رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار شایسته است که به دنبال کمبود محل دفن اتخاذ شد. این سیاست از تغییر هویت، بافت و نابودی قطعه هنرمندان پیشگیری می نماید.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) درباره سنگ قبر مرحوم ملک مهرداد بهار، ادامه داد: با تدفین جدید، سنگ قبر از سوی خانواده متوفی دوم یعنی خانواده مرحوم بالا زاده با حک نام هر دو هنرمند فقید بسیار شکیل تر مجدد نصب شده است. نام مرحوم ملک مهرداد بهار در سنگ قبر جدید، بالای اسم مرحوم بالا زاده حک شده است.

خال با بیان این مطلب که بعضی قبور در قطعه هنرمندان آرامگاه سه هنرمند است، اضافه کرد: نباید فراموش کنیم قطعه هنرمندان؛ ملک شخصی افراد نیست بلکه متعلق به هنرمندان ایران است؛ بنابراین به هیچ وجه ادعای ملکیت دو طبقه دیگر آرامگاه ملک مهرداد بهار از سوی خانواده ایشان صحیح نیست و نباید با طرح این ادعا ها برای رسانه های بیگانه خوراک خبری درست کنیم.

هفته گذشته انتشار نامه سرگشاده و اعتراضی چهرزاد بهار، دختر ملک الشعرای بهار و خواهر ملکمهرداد بهار از تغییر سنگ قبر برادر و اطلاع از دفن کیکاووس بالا زاده در طبقه دوم این آرامگاه خبر ساز شد.

وی در این نامه که خطاب به اعضای شورای شهر و شهرداری تهران نوشته، آورده است: باید بگویم از دیدن مزار برادرم سخت شگفت زده شدم، چون سنگ مزار او را بدون اجازه خاندان بهار عوض نموده اند و کسی را که نمی شناسم بر روی مزار مهرداد به خاک سپرده اند؛ با کدام مجوز بر روی مزار مهرداد بهار کس دیگری را به خاک سپرده اند؟ این پرسشی است که از مدیران محترم شهرداری تهران و بهشت زهرا خواهان جواب آن هستم؛ آیا با کدام مجوز به شما چنین حقی داده شده که بدون اجازه خانواده مرحوم، کس دیگری را روی قبر او به خاک بسپارید؟ آیا هرگز از خانواده بهار اجازه گرفته بودید یا به میل خود این اجازه را داده اید؟ من این را تجاوز به حریم دیگران می دانم و هرگز چنین کسانی را نمی بخشم. آیا ملک الشعرا بهار، شاعر عظیم ایران و فرزند دانشمند او دکتر مهرداد بهار، استاد ایران باستان و اسطوره شناس برجسته، دست کم از این حق برخوردار نیستند که به آن ها احترام گذاشته گردد؟

سحر قدیمی، مترجم و همسرامیرکاووس بالازاده، در واکنش به این موضوع، نوشت: قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران، مالکیت شخصی ندارد، ملکی دولتی است که درگذشتگان با توجه به سابقه علمی و فرهنگی و هنری و پس از آنالیز دستاوردهای حرفه ای و با نظر گروهی از کارشناسان و اجازه مستقیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن جا به خاک سپرده می شوند. طبعاً چنین اشخاصی متعلق به چند نفر و یکی دو خانواده نیستند؛ جزیی از فرهنگ این دیار هستند و در دل و ذهن آدم های بسیاری زنده. از این رو، شخصی کردن چنین موضوعی و نادیده دریافت واقعیات و داوری های احساسی پسندیده نیست؛ مخصوصاً گروهی از ما که خود را اهل ادب و دانش و تفکر می دانیم.

کاوه بهار، فرزند مهرداد بهار نیز به این مطلب واکنش نشان داد و در پاسخ بیان نمود: طبق سند مالکیت محل مزار نیز در این محل جز وابستگان مرحوم پدرم، دفن شخص دیگری مجاز نیست.

لازم به تذکر است که همسر پدرم، خانم دکتر زهره سرمد، مدت هاست ساکن ایران نیستند و از سال 1396 که برای آخرین بار از ایران خارج شده اند به هیچ وجه با ایشان مذاکره ای دراین باره به عمل نیامده است. خواهر و برادر کوچکتر این جانب خانم فرغانه بهار و آقای میلاد بهار نیز در این مورد با کسی تماس نداشته اند و با آنان مذاکره ای به عمل نیامده است.

اینجانب و سایر وابستدگان و شاگردان مرحوم پدرم انتظار داریم جنازه فرد ثانی از این محل به محل مناسب دیگری منتقل گردد و سنگ مزار نیز به شکل سنگ مزار اصلی مجددا در محل نصب گردد.

خانواده مهرداد بهار ، با شورای اسلامی شهر تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهشت زهرا مکاتبه داشته اند:

پیرو نامه الکترونیکی پیشین - مرتبط با زیرپا گذاشتن حقوق خانواده بهار و غصب مقبره مرحوم مهرداد بهار در قطعه هنرمندان واقع در بهشت زهرا - ضمایم پنج گانه زیر تقدیم می گردد:

1-نامه آقای مهندس کاوه بهار - فرزند ارشد زنده یاد دکتر مهرداد بهار - به نمایندگی از جانب بانو دکتر زهره سرمد - همسر مرحوم بهار - و نیز خانم فرغانه بهار و آقای میلاد بهار - دو فرزند دیگر آن مرحوم - به همراه امضای ایشان برای بازگشت حقوق از دست رفته شان.

2- نامه امضاشده بانو چهرزاد بهار - خواهر مهرداد بهار - در توضیح آن چه بدون رضایت و آگاهی خانواده بهار در سه چهار ماه گذشته به تلخی اتفاق افتاده است.

3-سند رسمی و معتبر مقبره محل تدفین مهرداد بهار - صادرشده در دفتر مرکزی بهشت زهرا

4-تصویر سنگ مزار اصلی متعلق به مرحوم بهار که بی خبر برداشته اند و روشن نیست به کجا منتقل نموده اند

5-تصوبر سنگ جدیدی که بدون آگاهی خانواده بهار کار گذاشته اند

استدعا می گردد جهت بازگشت حقوق از دست رفته خانواده مرحوم مهرداد بهار دستورهای لازم را ابلاغ فرمایید.

ملک مهرداد بهار سال 1373 درگذشت و نخستین چهره هنری است که در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) آرام گرفت. وی نویسنده، پژوهشگر و پنجمین فرزند ملک الشعرای بهار است. امیر کیکاوس بالا زاده پژوهشگر و مدرس اسطوره شناسی و فرهنگ عامه و از شاگردان ملک مهرداد بهار بود. وی سال گذشته بر اثر ابتلا به سرطان دار فانی را وداع گفت. کتاب مهر و داد و بهار: یادنامه دکتر مهرداد بهار از جمله آثار اوست.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران

به "قطعه هنرمندان؛ ملک شخصی کسی نیست، مرحوم بالازاده با تایید ارشاد در قطعه هنرمندان دفن شد" امتیاز دهید

1 کاربر به "قطعه هنرمندان؛ ملک شخصی کسی نیست، مرحوم بالازاده با تایید ارشاد در قطعه هنرمندان دفن شد" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قطعه هنرمندان؛ ملک شخصی کسی نیست، مرحوم بالازاده با تایید ارشاد در قطعه هنرمندان دفن شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید